შეფუთვა

ცივი ნაგლინი ფურცლის შეფუთვა

ცივი ნაგლინი უჟანგავი ფოლადის ხვია და პაკეტი

ცხელი ნაგლინი ფირფიტის პაკეტი

ცივი ნაგლინი კოჭის პაკეტი

ცხელი ნაგლინი ზოლის პაკეტი

ცხელი ნაგლინი ზოლის პაკეტი

უჟანგავი ფოლადის ზოლის პაკეტი